PRIMARIA COMUNEI IRATOSU

Judetul Arad

MESAJ PRIMAR

                                                                        ANUNT

          In etapa II de pregatire a elaborarii PUZ-ului initiat de investitor privat Primarul comunei Iratosu anunta publicul, autoritatile interesate si proprietarii din zona despre elaborarea propunerilor de PUZ si RLU pentru construire si utilare capacitate de depozitare cereale in sat Variasu Mic, comuna Iratosu, jud. Arad.

          Beneficiarul PUZ-ului este investitorul privat SC Agrico la Varias SRL proprietar al terenului in suprafata de 20.900 mp situat pe teritoriul administrativ al comunei Iratosu, extravilanul localitatii Iratosu, jud. Arad, identificat prin CF nr. 300974.

          Publicul este invitat sa consulte documentele privind propunerile de PUZ si sa transmita observatii si sugestii asupra acestor documente la sediul Primariei, in perioada 10.10.-25.10.2013. Se organizeaza dezbatere publica, ca metoda de consultare, in data de 21.10.2013. ora 10:00 la sediul Primariei Iratosu.

         Raspunsurile la observatiile si sugestiile transmise precum si rezultatele informarii si consultarii se vor posta pe site-ul primariei si afisa la sediul acesteia in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultare.

                                Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt:
                                          Cismas Viorica – referent urbanism – tel 0733 987831

PREZENTARE LOCALA

    Comuna Iratosu este situata in partea de vest a judetului la o distanta de 22 km. de municipiul Arad, resedinta de judet. Teritoriul comunei este de aproximativ 40 kmp. In componenta comunei intra satele:

  • Iratosu, atestat documentar din 1418, sub numele de Nagyiratosu,
  • Variasu-Mare, atestat documentar din anul 1333-1337, sub numele de Varias
  • Variasu-Mic, infiintat in anul 1910 sub numele de Kisvarias.
    Teritoriul comunei are un relief tipic de campie.
    Populatia comunei dupa ultimul recensamant este de 2.432 de locuitori.
    Descoperirile arheologice din perioada neoliticului a civilizatiei dacice si a primelor secole de dupa Cristos, demonstreaza prezenta comunitatilor umane.
    Datorita reliefului viata comunitatilor umane a avut un profil economic agrar.